top of page

Personaltrening

Jeg tilbyr skreddersydd undervisning og prosessveiledning med intensjon om å øke relasjonskompetansen til mennesker som jobber med mennesker, og da spesielt barn og unge. Jeg er opptatt av å sette i gang gode utviklingsprosesser hos både fagfolk og ufaglærte, hver for seg og sammen.

 

Har dere store utfordringer og står dere i prosesser dere ikke selv klarer å håndtere stiller jeg gjerne opp for å hjelpe, som en utenfra.

 

Eksempler på opplegg jeg kan tilby:

Likeverd og anerkjennende relasjoner 

Hva betyr dette og hva innebærer det i praksis? Gjennom undervisning, refleksjon og diskusjon får deltakerne muligheten til å bli mere klar på hva som er med på å skape god og nærende kontakt mellom mennesker til glede for den enkelte og fellesskapet.

Konfliktforståelse og konflikthåndtering 

Gir økt bevissthet om at konflikter er en naturlig og nødvendig del av livet, som skal gjennomleves og ikke forebygges. Friksjon skaper varme, som Jesper Juul så mange ganger har sagt. Gjennom undervisning, refleksjon og diskusjon får deltakerne muligheten til å se på egne holdninger til konflikter og bli mer bevisst på hvilke konfliktstrategier de selv bruker. 

Gruppekultur og gruppeprosesser

Med temaer som gruppesamarbeidets elementer, ideelle verdier for en gruppekultur, det usynlige i gruppekulturen, faser i gruppers liv m.m. Målet er å skape en kultur hvor det er plass til alle med deres forskjellighet.

Gruppeettersyn

Intensjonen er å lage status over medlemmenes trivsel i gruppen og øke gruppes arbeidskapasitet. "Hvordan kan vi være her sammen, og hvordan kan jeg være meg selv sammen med dere?" Det handler om å begynne å VISE SEG i stedet for kun å vente på å BLI SETT. Gruppeettersynet gjennomføres med runder, hvor hver enkelt har mulighet til å ta opp ting med de andre i gruppen, og gi hverandre tilbakemeldinger. I forkant av møtet får alle refleksjonsspørsmål som hjelp til forberedelse. 

Refleksjonsgruppe

Med utgangspunkt i Arbeidsmåten utviklet av bl.a. Niels Elkjær Krog (Godt for børn) reflekterer deltakerne sammen over medbrakte praksiseksempler. Målet er å skjerpe egen praksis, få støtte til refleksjoner over eget fagpersonlig arbeid med anerkjennende relasjoner, bli klokere på et barn, en gruppe eller en situasjon eller danne grunnlag for dialog.

Fagpersonlig målsetting

Deltakerne får viten om begrepene fagpersonlighet og kjernekvalitet. De får undersøkt egne styrker og utviklingsområder i arbeidet sitt, og begynne på å formulere egne fagpersonlige målsettinger med utgangspunkt egne kjernekvaliteter

Ønsker du å bestille time eller er det noe du lurer på kan jeg kontaktes på

mobil 991 27 171

e-post post@relationshop.no

Relationshop tegning - mer bakgrunn 150d
uskarpt.jpeg
bottom of page