top of page

Parsamtale

Det kan være en god ide å snakke sammen på andre måter enn mange får til i hverdagen.

 

Er dere i en konflikt dere ikke selv klarer å håndtere på en hensiktsmessig måte eller er det noe i relasjonen som gjør dere urolige, misfornøyde, lei dere eller sinte, og som gjør at dere har problemer med å bli forstått og forstå partneren deres? Da er det lett å trekke seg fra relasjonen eller å gå til kamp, noe som begge skaper avstand istedenfor den etterlengtede kontakten og nærheten.

Det kan være vanskelig å sette ord på behovene og lengslene sine overfor partneren sin. Avvisninger, bebreidelser og manglende nærvær kan gi anledning til konflikter, og vi kan komme til å etterlate hverandre ensomme i parforholdet. Når distanse, kulde, taushet eller stadig krangling preger parforholdet kan det være hjelpsomt med parterapi. 

 

I parterapi kan dere utforske hva som egentlig skjer imellom dere, bli mer klar over deres eget bidrag og få større forståelse for hverandres ståsted.
Sammen med meg kan dere bli klarere på, og få erfaringer med, hvordan dere kan oppnå og bevare kontakten og nærheten til dere selv og hverandre, og lære å leve med hverandres forskjeller.

Har dere barn, så er det relasjonen mellom dere foreldre, som skaper fundamentet i familien. Alt dere sier og ikke sier blir til stemninger, som barna deres vokser opp i. En god relasjon til hverandre som partnere er derfor det beste dere kan gi barna deres.

Parsjekk

Tilbudet er også til dere som opplever at dere har det fint sammen, men som har lyst til å få en sjekk av parforholdet, hvor dere sammen med meg tar en kikk på hver enkelt sin trivsel og hvordan dere forholder dere til hverandre.

Ønsker du å bestille time eller er det noe du lurer på kan jeg kontaktes på

mobil 991 27 171

e-post post@relationshop.no

Relationshop tegning - mer bakgrunn 150d
bottom of page