top of page

OPPLEVELSESORIENTERT TERAPI

Å arbeide opplevelsesorientert innebærer å skape situasjoner hvor klienten, paret, familien eller gruppemedlemmene får nye opplevelser i forhold til de relasjonelle vanskelighetene de jobber med. Målet er at den enkelte skal få erfaringer her og nå i terapien med å kunne gjøre eller si noe annet, eller på en annen måte, enn de pleier, og på den måten få erfaringer med deres egen innflytelse på egen og andres stemning og trivsel. Vi påvirker og blir påvirket. Les mer på dfti.dk >>> 

Relationshop tegning - mer bakgrunn 150d

Alle gjør så godt de kan og ønsker

å være verdifulle i hverandres liv.

Individuell

Trenger du en å snakke med?

 

Livet kan by på utfordringer som kan være vanskelige å takle. Det kan gjøre vondt eller føles meningsløst. Måten vi er i verden på, og hvordan vi danner relasjoner, henger ofte sammen med tidligere erfaringer og gamle mønstre. Mønstrene er ubevisste strategier som har til formål å beskytte mot følelsesmessig smerte. I samtalen kan du få økt innsikt ved å utforske situasjonen din og kikke nærmere på, og forstå, hva det er som gjør at du reagerer og handler som du gjør. 

Par

Det kan være en god ide å snakke sammen på andre måter enn mange får til i hverdagen.

 

Er dere i en konflikt dere ikke selv klarer å håndtere på en hensiktsmessig måte eller er det noe i relasjonen som gjør dere urolige, misfornøyde, lei dere eller sinte, og som gjør at dere har problemer med å bli forstått og forstå partneren deres? Da er det lett å trekke seg fra relasjonen eller å gå til kamp, noe som begge skaper avstand istedenfor den etterlengtede kontakten og nærheten.

Familie

I familien har alle stor betydning for hverandre, på godt og vondt. Gjennom samtalene får dere muligheten til å skape utvikling ved å utveksle tanker og følelser med de som betyr aller mest.

 

Har en i familien et problem har hele familien et problem – det er vårt problem – for alle blir påvirket og vil reagere på forskjellige måter, når en eller flere i familien viser tegn til ikke å trives. Det handler derfor ikke om å plassere skyld hos den enkelte, men å se på hva det er i samspillet som skaper problemet.

Gruppe

Bli bedre kjent med deg selv og

få flere erfaringer med hvordan du kan oppnå og bevare kontakten til deg selv og andre.

 

I gruppen kan du øve deg, så du etter hvert tør å være mere deg selv sammen med andre. Her kan du ta opp alt av små og store ting i livet som for tiden fyller og som er vanskelige å håndtere alene, og få erfaringer med at ting kan sies eller gjøres annerledes enn det du er vant til.

IMG_6793.JPG
Familie-og psykoterapeut
Synnøve K. Berg MPF

Utdannet ved Dansk Familieterapeutisk Institutt. Praksisen min er fundert i eksistensiell og opplevelsesorientert psyko- og familieterapi med sterk inspirasjon fra Anne-Lise Løvlie Schibbye, Irvin D. Yalom, Jesper Juul og Ruth Hansen. 

 

Jeg har først og fremst fokus på relasjonene og dynamikken i familien, mellom paret eller i gruppen. Vi påvirker og blir påvirket. Relasjoner kan være utviklende og helbredende, og de kan være likegyldige eller nedbrytende. Utgangspunktet mitt er at kvaliteten på våre nære relasjoner er avgjørende for hvordan vi trives og utvikler oss som mennesker. 

Vil du vite mer om meg?  Les her >>

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Snapchat Icon

Kontakt meg på

mobil: 991 21 717

e-post: post@relationshop.no

Familie- og psykoterapeut
SYNNØVE K. BERG
Kontakt meg - terapi
bottom of page