top of page
IMG_6793.JPG

Om meg

Jeg er født i 1967, er skilt og har tre voksne barn. Jeg har vokst opp i en sammensatt og kompleks familie på seks, og kjenner til familielivets mange utfordringer på godt og vondt.

Jeg ble ferdigutdannet som sosialpedagog i København i 1993, hvor det allerede da var et stort fokus på pedagogens relasjonskompetanse og evne til å reflektere over egen rolle i møte med mennesker i sårbare livssituasjoner. I ettertid har jeg tatt en treårig videreutdanning som familieterapeut og -veileder på det tidligere Kempler Institute of Scandinavia, som ble arrangert her i Norge, med blant annet Jesper Juul, Mogens Lund og Helle Jensen, som hovedlærere. I juni i år ble jeg ferdig utdannet som familie- og psykoterapeut ved Dansk Familieterapeutisk Institutt i Danmark, hvor Ruth Hansen og Svend O. Andersen var mine mest betydningsfulle lærere.

 

Praksisen min er fundert i eksistensiell og opplevelsesorientert psyko- og familieterapi med sterk inspirasjon fra Anne-Lise Løvlie Schibbye, Irvin D. Yalom, Jesper Juul og Ruth Hansen.

Jeg har stor interesse for eksistensielle spørsmål, og det at vi eksisterer i kraft av at vi er, og ikke hva vi er eller hva vi gjør. Vi har frihet til å skape vårt eget liv, hvilket også innebærer at vi har ansvaret for vår egen væren. På et eksistensielt plan er vi de eneste som er ansvarlige for våre liv, for det vi gjør og det vi lar være å gjøre. Det kan være vanskelig for mange både å se og ta på̊ seg dette personlige ansvaret og dermed også ansvaret for våre mulige forandringsprosesser, og jeg synes det er spennende og interessant å kikke nærmere på dette, både sammen med klienter og i forhold til meg selv. Mange av oss konstruerer heller verden på̊ en slik måte at den fremtrer som uavhengig av vår egen innflytelse, og vi unngår dermed å ta personlig ansvar med ansvarsfraskrivende forsvarsmekanismer som å skyve ansvaret over på̊ andre, tvangsmessighet og fornektelse, ved for eksempel å være det uskyldige offeret, miste selvkontroll, unngå selvstendig atferd eller ha store problemer med å ta beslutninger. 

 

Som familieterapeut har jeg først og fremst fokus på relasjonene og familiedynamikken. Vi påvirker og blir påvirket. Relasjoner kan være utviklende og helbredende, og de kan være likegyldige eller nedbrytende. Utgangspunktet mitt er at kvaliteten på våre nære relasjoner er avgjørende for hvordan vi trives og utvikler oss som mennesker. Opplevelsen av å være elsket og en del av fellesskapet er en forutsetning for trivsel. Jeg prøver å forstå den enkeltes reaksjoner, symptomer eller smerte som et meningsfullt uttrykk for samspillet og det relasjonelle mønsteret i familien og forsøker å inspirere til mulige forandringer. Jeg er trent i å kunne se min egen og andres andel i både de utviklende og de hemmende eller direkte skadelige samspillene. Du kan lese mer om dette på dfti.dk 

 

Jeg brenner for å gi barn og ungdom gode oppvekstsvilkår, hvor de kan utvikle seg og blomstre som den de er, det vil si være seg selv og samtidig oppleve trygghet og frihet sammen med andre. Trygge, følelsesmessige tilknytninger og gode samspill mellom foreldre og barn, barnehageansatte og barnehagebarn, lærere og elever, kan gi barn og ungdom en bedre oppvekst, sterkere relasjoner og god psykisk helse her og nå, og på sikt. Jeg liker derfor også å arbeide forebyggende ved å undervise og veilede foreldre og å legge til rette for utvikling av relasjonskompetanse hos fagfolk.

Jeg er sertifisert kursholder i Trygghetssirkelen - COS parenting - som er et veiledningsprogram for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper, og kan også brukes inn i barnehage, skole eller andre institusjoner, som en del av veiledningen ovenfor personalet.

 

Jeg mottar løpende veiledning og har en bevissthet om, og erfaringer med, de etiske prinsippene, som gjør seg gjeldende i terapeutiske prosesser. Jeg er medlem av Dansk psykoterapeutforening (fordi jeg tok utdanningen der) og følger dennes etiske retningslinjer. Jeg har taushetsplikt, så alt vi snakker om i det terapeutiske rommet er fortrolig.

Relationshop tegning - mer bakgrunn 150d
bottom of page