top of page
Leiebetingelser

Bestilling og betaling

Bestilling skjer via relationshop.no. Ved første gangs bestilling må man godkjennes som leietaker av Relationshop. Dette gjøres ut fra informasjonen på bestillingsskjemaet og en eventuell samtale.

 

All betaling skjer til Relationshops konto 6580 40 48574. Betaling gjennomføres i forbindelse med bestillingen og kan gjøres som følgende:

  • Overføres direkte til konto 6580 40 48574 fra egen nettbank.

  • Vipps til 580270

 

Er det først gang du sender forespørsel om leie, venter du med betaling til du har fått klarsignal om at du er akseptert som leietaker. 

 

Merk betalingen med navn og tidspunkt for leie. Bekreftelse på mottatt innbetaling, leieavtale og faktura/kvittering sendes fra Relationshop innen et par virkedager. Reservasjonen trer først i kraft når leien er betalt og leieavtalen er returnert signert til post@startgropa.no

 

Leietaker bekrefter ved inngåelse av avtalen at disse leiebetingelser er lest og godtatt.

 

Avbestilling

Avbestilling må sendes skriftlig pr e-post til post@relationshop.no 

 

Ved leie på timesbasis har begge parter anledning til å si opp denne avtalen i inntil 2 uker før leieperioden begynner uten erstatningsansvar. Ved avbestilling senere enn 14 dager før den avtalte leieperiode betaler leietaker hele leiebeløpet og den innbetalte leiesummen refunderes ikke.

 

Ved leie av hele dager og helger har begge parter anledning til å si opp denne avtalen i inntil 8 uker før leieperioden begynner uten erstatningsansvar. Ved avbestilling senere enn 8 uker før den avtalte leieperiode betaler leietaker hele leiebeløpet og den innbetalte leiesummen refunderes ikke. Dersom Relationshop lykkes i å leie ut til en annen kunde, refunderes den innbetalte leien mot et administrasjonsgebyr på 250,- 

 

Ansvar

Utleie skjer fortrinnsvis med personell fra Relationshop til stede i tilstøtende rom. Ved utlån av nøkkel skal tilbakelevering av denne skje senest dagen etter at aktiviteten er avholdt. Leietaker er ansvarlig for nøkkel og for at lokalene er stengt for andre enn deltakere på arrangement.

 

Den som er registret som leietaker er brannvernansvarlig under leietiden, og må gjøre seg kjent med branninnstruksen og branntegningen, som henger ved sikringsskapet i gangen.

 

Leietaker er ansvarlig for at alle deltakere følger de føringer som er gitt ved disse leiebetingelser.

 

Fremleie

Fremleie er ikke tillat under noen omstendigheter.

 

Tid og sted

Relationshop er åpent for leie i tidsrommet 07.00-22.00 på hverdager og 09.00-22.00 på helge- og helligdager. Relationshop har ikke tilgang til borettslagets bakgård og kan derfor ikke benyttes av leietaker.
 

Leieavtalen inkluderer bruk av avtalt rom og tilhørende utstyr. Merk at leien kun gir tilgang til det avtalte lokalet og skal kun benyttes i det tidsrommet og til det formålet som er avtalt. Ønskes tilgang til kjøkkenet og dets utstyr må kjøkken/oppholdsrom inkluderes i bestillingen. Ved bruk av annet areal enn avtalt, må dette betales for etter gjeldende satser. Eventuell forberedelsestid og opprydning må medberegnes i leietiden.

 

Praktisk

Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og omsorg.

 

Det må ikke benyttes teip, spiker eller liknede til å henge opp materialer på veggene. Det er heller ikke mulig å flytte på stoler og møbler mellom rommene uten at dette er avtalt på forhånd.

 

Røyking er strengt forbudt i hele Relationshop. Ved røyking utenfor skal alle sneiper i askebegeret og ikke kastes på bakken eller ned gjennom risten.

 

Vær obs på brannfaren ved bruk av levende lys

Bruk avtrekksvifte på kjøkkenet ved eventuell steking.

 

Rydding og vasking

Leietaker har ansvar for at lokalet ryddes etter bruk og tilbakeleveres i samme stand som det ble levert. Bord og stoler eller annet inventar, må settes på plass slik det stod da lokalet ble tatt i bruk. Ved søling av drikke og mat skal dette vaskes opp av leietaker. Utenom dette er renhold inkludert i leien. 

 

Ved leie hvor oppholdsrom/kjøkken er inkludert, og kjøkkenet er brukt, plikter leietaker å vaske opp og sette på plass i skap og hyller slik det sto før lokalene tilbakeleveres. Se instruks for oppvaskmaskinen og husk å slukk den etter bruk. Dersom stekeovnen er brukt skal denne rengjøres. Kjøleskap skal tømmes, vaskes og tørkes. Bord og stoler skal rengjøres. Alle møbler settes på plass.  

 

Avfall

Det er kun ved leie av oppholdsrom/kjøkken at avfallssystemet under vasken kan benyttes. Utover dette må eventuelt avfall tas med, da Relationshop ikke har kapasitet til å ta seg av det. Det må ikke kastes annet enn alminnelig baderomsavfall i avfallsbeholderen på badet.

 

Vi er opptatt av miljøet og ber dere være nøye med kildesortering av avfall. Engangsservise som ikke kan komposteres, det vil si kastes i matavfallet, skal normalt ikke benyttes, og kan ikke kastes i Relationshops avfall. 

 

Stenging

Hvis det er avtalt at leietaker låser selv må vedkommende påse at alle lys, med unntak av musene i vinduet, er slått av, samt sjekke at alle vinduer og dører er lukket og låst når bygningen forlates. Alarmen går automatisk på kl. 22, hvis ikke annet er avtalt.

 

Skade og erstatning

Feil eller mangler som oppdages ved ankomst og som bør utbedres meldes umiddelbart til Relationshop. 

 

Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader som oppstår ved bruk under leieforholdet. Knuste glass, kopper og servise erstattes til innkjøpspris, se egen oversikt, og betales uoppfordret til bankkonto snarest etter leieforholdet. Andre skader på gjenstander, inventar, utstyr eller lokalet for øvrig, vil leietaker måtte erstatte eller betale for nødvendige reparasjoner. 

 

Kontakt

Ta kontakt med Synnøve på 991 27 171 hvis dere har et spørsmål eller en tilbakemelding i forhold til leie.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Relationshop og håper at lokalet kan være med på å skape en god opplevelse💗

bottom of page