top of page

Individuell samtale

Alle kan ha glede av terapi, men det kan nok både være uvant og grenseoverskridende for mange å starte fordi man ikke er vant til å snakke om seg selv og det som er vanskelig. Den eneste forutsetningen for å komme til meg er at du er åpen for å kikke innover og har mot og vilje til å gå inn i og reflektere over det som er.

 

Livet kan by på utfordringer som kan være vanskelige å takle. Det kan gjøre vondt eller føles meningsløst. Måten vi er i verden på og hvordan vi danner relasjoner henger ofte sammen med tidligere erfaringer og gamle mønstre. Mønstrene er ubevisste strategier som har til formål å beskytte mot følelsesmessig smerte. I samtaleterapi kan du få økt innsikt ved å utforske situasjonen din og kikke nærmere på og forstå hva det er som gjør at du reagerer og handler som du gjør. Du kan bli klarere på hva du ønsker og hvordan du vil leve, og dermed øve på å ta det personlige ansvaret du har for ditt eget liv og dine forandringsprosesser.

En individuell samtale varer i en time. Samtalene vil alltid ta utgangspunkt i problemene og utfordringene du opplever i livet ditt. Det er veldig forskjellig hva behovet er. Du kan komme med en konkret problemstilling, søke hjelp til større eksistensielle dilemmaer eller det kan være helt diffust for deg hva du ønsker å snakke om. Et terapeutisk forløp kan derfor variere fra få samtaler til å strekke seg over lengre tid. 

Hvis temaet er relasjoner i familien eller til en partner, så kan det være meningsfullt å invitere familien eller den pågjeldende med til familieterapi eller parterapi.

Ønsker du å bestille time eller er det noe du lurer på kan jeg kontaktes på

mobil 991 27 171

e-post post@relationshop.no

Relationshop tegning - mer bakgrunn 150d
bottom of page