top of page

Foreldreskap - foreldreveiledning

Vi mennesker utvikler oss i relasjoner. En av barnets viktigste utviklingsoppgaver er å lære seg selv å kjenne sammen med andre. Den måten vi voksne er sammen med barnet på er derfor avgjørende for barnets trivsel, selvdannelse, utvikling og liv.

 

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og den gode oppveksten de så gjerne ønsker for dem. Som foreldre blir vi utfordret på mange plan. Det er ikke til å unngå. Det å være foreldre medfører ofte mange bekymringer og overveielser vedrørende barnas trivsel og utvikling. Når usikkerheten gjør seg gjeldende kan det være vanskelig å ta det lederskapet, som barna så veldig har behov for at foreldrene tar. Roen og overblikket forsvinner i større eller mindre grad. Mange kan miste troen på at barna vil høre etter og i desperate forsøk på å ta ledelsen ender man opp med å falle i den gamle grøften, hvor moral, avledning og krenkende sanksjoner blir brukt nærmest på automatikk – akkurat som man kanskje har lovet seg selv aldri å gjøre.

 

På spørsmålet om hvordan foreldre kan utvise lederskap i familien, skriver Jesper Juul i Lederulver at «Det handler om å bli kjent med seg selv og barna sine, om å bli kjent med personlige grenser og respektere disse, og om å omgås barna sine så autentisk som overhodet mulig”. Så enkelt, og så utrolig vanskelig å omsette til handling. 

 

I Relationshop får du muligheten til å lufte bekymringene dine og dele tanker og følelser du eller dere har i forhold til egne barn. Du kan komme alene eller dere kan komme sammen som foreldre/bonusforeldre. Det er også mulig å være med i en gruppe med andre foreldre. Gjennom utveksling av tanker, følelser og reaksjoner vil du nok oppdage at du ikke er «den eneste» og det i seg selv kan være en god hjelp.

Få økt kunnskap og bevissthet – finn nye måter å møte barna på – øve, øve, klare det, feile, øve igjen og igjen – skap bedre trivsel hos deg selv og i familien. Kanskje det ikke er så mye som skal til heller. Små endringer kan ha store ringvirkninger!

Les om foreldregruppene her >>

Ønsker du å bestille time eller er det noe du lurer på kan jeg kontaktes på

mobil 991 27 171

e-post post@relationshop.no

IMG_6793.JPG
Familie-og psykoterapeut
Synnøve K. Berg MPF

Utdannet ved Dansk Familieterapeutisk Institutt. Praksisen min er fundert i eksistensiell og opplevelsesorientert psyko- og familieterapi med sterk inspirasjon fra Anne-Lise Løvlie Schibbye, Irvin D. Yalom, Jesper Juul og Ruth Hansen. 

 

Jeg har først og fremst fokus på relasjonene og dynamikken i familien, mellom paret eller i gruppen. Vi påvirker og blir påvirket. Relasjoner kan være utviklende og helbredende, og de kan være likegyldige eller nedbrytende. Utgangspunktet mitt er at kvaliteten på våre nære relasjoner er avgjørende for hvordan vi trives og utvikler oss som mennesker. 

Vil du vite mer om meg?  Les her >>

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Snapchat Icon

Kontakt meg på

mobil: 991 21 717

e-post: post@relationshop.no

Familie- og psykoterapeut
SYNNØVE K. BERG
Relationshop tegning - mer bakgrunn 150d
Fertility Egg Freezing
bottom of page