top of page
Familieterapi

Familiesamtale

I familien har alle stor betydning for hverandre, på godt og vondt. Gjennom samtalene får dere muligheten til å skape utvikling ved å utveksle tanker og følelser med de som betyr aller mest. 

 

Familieterapi handler både om hver enkelt i familien og om relasjonene mellom familiemedlemmene. Har en i familien et problem har hele familien et problem – det er vårt problem – for alle blir påvirket og vil reagere på forskjellige måter, når en eller flere i familien viser tegn til ikke å trives. Det handler derfor ikke om å plassere skyld hos den enkelte, men å se på hva det er i samspillet som skaper problemet.

Måten vi er sammen på i familien, er avgjørende for den enkeltes trivsel og utvikling. Når vaner blir til regler kan de bli til fastlåste mønstre. Hvis vanen mere tjener til beskyttelse enn til å gi muligheter fører det høyst sannsynlig til mistrivsel hos både barn og voksne.

 

Hovedfokuset i samtalene vil derfor være på prosessene, det vil si på måten dere forholder dere til hverandre på og de innbyrdes uenighetene, oppfattelsene og intensjonene dere har. Dere kan få øye på og bli bevisste om hvordan dere snakker til og med hverandre, hva dere synes det er viktig å snakke om, når og hvordan dere viser følelser, hva dere spøker bort eller unngår å si noe om ved å feie det under teppet. 

 

Sammen kan dere bli klarere på, og få erfaringer med, hvordan dere kan oppnå og bevare kontakten og nærheten til dere selv og hverandre. Vi vil gå på oppdagelse i hva som gjemmer seg bak eventuelle utfordringer som fastlåste konflikter, sårhet og sinne.

Familiesjekk

Tilbudet er også til dere som opplever at dere har det fint sammen, men som har lyst til å stanse opp i hverdagens rutiner og ta en kikk på hver enkelt sin trivsel og hvordan dere forholder dere til hverandre.

Ønsker du å bestille time eller er det noe du lurer på kan jeg kontaktes på

mobil 991 27 171

e-post post@relationshop.no

Relationshop tegning - mer bakgrunn 150d
bottom of page