top of page

Samtalegruppe for deg som krenker

– du vet du gjør det, men klarer bare ikke å stoppe det

Blir du lett irritert, hisser deg opp, overreagerer eller bare klikker? Tar du det ut på andre på en måte som kan oppleves som krenkende, hvor du i etterkant kjenner på skyld, skam og anger?

 

Se bak ordene og handlingene. Det er alltid en god grunn til at du gjør som du gjør. 

 

Utagerende ord og handlinger dekker ofte over en sårbarhet. Få kontakt med hvordan du egentlig har det, følelsene som ligger under og grensene du kanskje ikke merket eller fikk satt i forkant. Forstå deg selv bedre, så det blir lettere å skille mellom det du gjør og sier, og den du er som menneske. En bonus kan bli at du dømmer deg selv mindre.

 

Dette er ikke et sinnemestringskurs, men en samtalegruppe hvor du kan bli bedre kjent med deg selv sammen med andre. Du får muligheten til å utveksle tanker, følelser og reaksjoner, og få erfaringer med at ting kan sies eller gjøres annerledes enn det du er vant til. 

Ved å være sammen i gruppen over tid, skapes det rom for dialog, samspill og de reaksjonene vi får på hverandre. Gruppen blir som et beskyttet miljø, hvor du kan øve deg og lære noe om hva det er som får deg til å reagere og handle som du gjør. Samtidig kan du få en økt bevissthet om hvor du kjenner det igjen fra andre områder av livet ditt. 

Oppstart: Nye grupper starter opp så fort nok påmeldte

Forløp: 4 ganger bindende, deretter løpende

Hyppighet: Ukentlig

Tid: 1,5 timer per gang
Sted: Relationshop

Antall deltakere: 6
Pris: 250,- per gang

Bilde til gruppe aggresjon.jpg

Ønsker du å melde deg på gruppen eller er det noe du lurer på kan jeg kontaktes på

mobil 991 27 171

e-post post@relationshop.no

bottom of page